Sevgi Bahçesi

Çocuk Yogası

Çocuk Yogası

Çocuk Yogası, çocuklar için uygun standartlara dönüştürülen klasik yoga hareketlerinin uygulanmasıdır.

Genel anlamda eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.

hero-14.jpg

Açıklama

--- Sevgi Bahçesi

Eğitim, çok yönlü bir süreçtir. Eğitim denince akla sadece okul dersleri ya da genel kültürün gelmesi oldukça yanlıştır. Evet zihnin gelişmesi eğitimin belki de en önemli amacıdır ancak eğitim, zihin, beden ve ruhsal olarak bir arada devam eder. Kişiler bilgi öğrenmenin yanında vücutlarını da, mentallerini de geliştirmelidir.

Çocuklar açısından da durum, aynı şekilde ilerlemektedir. Eğitime, öğrenmeye oldukça elverişli olunan çocukluk evresinde, çocuklar gelişime oldukça açıktır. Bizde Sevgi Bahçesi anaokulu olarak her daim çocukların zihinsel, fiziksel ve bilgi yönünden gelişmelerine yardımcı olmaktayız.

 Dersliklerde uygulanan sınıf içi etkinlikleri, oyun alanları, havuz programları, İngilizce derslerinin yanında çocukları mental ve fiziksel olarak geliştirmeyi amaçlayan çocuk yogasını da uygulamaktayız.

Çocukların birçok alanda gelişmesini sağlayan çocuk yogası, yetişkinlerin yaptığı yoga hareketlerinin çocuklar için uygulanması şeklinde icra edilir. Çocuklar için uygun standartlara evrilerek eğitimi verilen yoga, çocuklarda sosyal ve içsel anlamda faydalar sağlanmasına neden olur. 

Çocuklar yoga seanslarında eğlenceyle birlikte kendine güven, disiplin ve sorumluluk gibi duyguları edinir. Çocuk yogası esnasında çocuklar eşli ya da bireysel olarak çalışmalar yaparlar, böylece gurup çalışmasına da aşılmış olurlar.

Çocukları sadece ilkokula değil, hayatın her alanına hazırlamayı amaçlayan ve bu gayede eğitim veren kurumumuz, çocukların bilgili ve sosyal olmasının yanında kendi benliklerini de bulmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Alanında uzman eğitimciler aracılığıyla yaptırılan çocuk yogası etkinliği, çocukların kendi iç dünyalarına dönmelerini ve kendilerini bulmalarını sağlar. 

Çocuk yogası, içsel bir keşif yolculuğudur. Çocukları bu yolculuğa çıkararak öz farkındalıklarını yakalamalarına zemin hazırlamış oluyoruz. Bundaki amacımız, çocukları daha duyarlı ve kendi kendilerine yetebilen bireyler haline getirmek. 

Yoga daha çok çocuğun kendi beden ve zihniyle başbaşa kaldığı bir çalışma olduğundan ötürü çocuk, kendi bedenini ve doğayı fark edebileceği bir alan bulur. Günlük hayat hengâmesinden bir nebze de olsa kenara çekilir. 

Eğitimci, yoga hareketlerini öğretirken bir yandan da nefes alışveriş şekilleriyle, meditasyon, bedensel duruş ve anlatılan hikayeler aracılığıyla doğada yaşan canlı cansız her şeye saygı duyulmasını anlatır. Her bireyin kendi başına bir dünya olduğunu, kendini hiçkimseye kıyaslamamasını öğretir.

Sevgi Bahçesi anaokulu olarak çocuk yogasıyla birlikte çocukları düşünmeye sevk etmeyi amaçlıyoruz. Düşünen, hayal eden bir birey olmanın özellikle ilk okulda fayda sağlamaktadır. Öğrenme becerilerini kuvvetlendirir. 

Çocuk yogasının özellikleri arasında çocukların enerjilerini kaybetmemeleri, hayal güçlerini kullanmaları, doğru şekilde nefes almalarını, yoga pozisyonlarından ötürü esnekliklerini kaybetmemeleri yer almaktadır. Konsantrasyonu artırması da dikkat dağınıklığının önüne geçer.

Her türlü bilgiyi öğrenmeye yatkın olan çocukların, hayata en iyi hazırlanması amaçlanan okulumuzda çocukları ilkokula hazırlamanın yanında hayata da hazırlıyor, onları daha güçlü bireyler haline getirmeye çalışıyoruz. Çocuk yogası da, bu yolda bize destek olan aktivitelerden birisi konumundadır.